WoonConnect in Brainport Smart District

Op woensdag 15 mei waren we samen met Geodan op de Automotive Campus in Helmond. Onze innovatie voor digitale wijken is namelijk geselecteerd voor Brainport Smart District.

Brainport Smart District wordt een slimme woon- en werkwijk waar de stedenbouwkundige omgeving is ontworpen in samenhang met nieuwe technologieën voor vervoer, gezondheid, energieopwekking en -opslag en circulair bouwen.

Een prachtige plek voor onze NeighbourHub: een digitale omgeving met de interactieve woningmodellen van WoonConnect in combinatie met de slimme kaarten van Geodan. In deze digitale kopie van de werkelijkheid kunnen bewoners zelf ‘aan de knoppen’ zitten om hun woning en leefomgeving vorm te geven.

We presenteerden onze innovatie ook aan staatssecretaris Raymond Knops (ministerie van BZK) en burgemeester Blanksma van Helmond. Samen met deze bedrijven ondertekenden we  een intentieovereenkomst voor de doorontwikkeling van onze projecten: Amber, CC-Studio, DGV-Groep, Embedded Fitness, GB4All, LIC Europe en FourIQ, Intemo, Morgenmakers, Pauwert Architectuur en Cedrus Vastgoed, PostNL Stadslogistiek en Woonbedrijf.

Staatssecretaris Knops: “Ik juich het toe dat gemeenten lef tonen. En ruimte nemen om te experimenteren en buiten gebaande paden te treden. Goed om te zien hoe die uitdaging in Helmond wordt opgepakt. Het Rijk is hierin een bondgenoot. Hiermee kunnen we samen zorgen dat de belangen van bewoners, overheid, kennisinstellingen en bedrijven op het gebied van privacy, veiligheid, eigendom en ethiek optimaal zijn geborgd.”

Lees meer op de nieuwspagina van Brainport Smart District

 

Hierboven ziet u onder andere wethouder Jos van Bree (linksboven) een handtekening zetten voor  een circulair watersysteem. Paul van Pelt (rechtsonder) tekent namens WoonConnect de intentieverklaring. De foto's zijn gemaakt door Vincent Knoops Fotografie.

WoonConnect in Brainport Smart District

Heeft u vragen over WoonConnect?

Wij staan u graag te woord

Of blijf op de hoogte van WoonConnect