Renoveren en verduurzamen

In deze webinar van mei 2018 laat Jeroen Semeijn de kracht van WoonConnect voor woningcorporaties zien.

Hij laat onder meer het volgende zien: beheer van de woningvoorraad, renovatiescenario's samenstellen en vergelijken,
inzicht in de kosten van een scenario en gevolgen voor MJOP, enquĂȘtes bij huurders afnemen met WoonConnect,
de huurdersomgeving en de energiebuddy.